Om Zenbiz

Vi är en one stop shop!

Våra tjänster gör att du slipper vända dig till flera leverantörer för att uppnå funktion i vardagen och lägga tid på att få dessa att samverka. Vi tar över hanteringen med allt som rör din IT och Ekonomi.

Vi skapar Zen i vår egen business genom att fokusera på vad vi gillar: att ge affärssinnesro åt våra kunder. Det är just då vi trivs som bäst.

Vi bryr oss. Vi fokuserar på lönsamheten,
inte avkastningen. Vi ger alltid 100%.
Vi är Zenbiz.

Våra värderingar grundas i begreppen transparens, kundnöjdhet, och sinnesro.
Vi arbetar aktivt för att alltid prestera utöver dina förväntningar och säkerställa att du
som kund får den service du förtjänar och lite till. Genom våra tjänster skapa vi zen i din
business och garanterar dig och din verksamhet bästa möjliga affärssinnesro.

Vi hjälper er!

Vi skapar Zen i vår egen business genom att fokusera på
vad vi gillar: Att ge affärssinnesro åt våra kunder.
Det är just då vi trivs som bäst.