HR

Vi hjälper er ta fram och uppdatera er personalhandbok och personalpolicyer. En komplett personalhandbok som riktar sig till alla i företaget spar tid och skapar trygga medarbetare. Särskilt bra för nyanställda som har många frågor och snabbt behöver komma igång med arbetet.

 

Som komplement till verktyget erbjuder vi bl.a. specialistrådgivning inom HR – ett värdefullt stöd för att skräddarsy systemet och säkerställa hög kvalitet i befintliga- och nya personalprocesser.

HR

HR rådgivning

Vi hjälper dig att lösa alla personalfrågor vid tex onbording, medarbetarsamtal när du inte är redo att anställa HR-funktion

Personalhandbok

Personalhandboken ger era medarbetare en tydlig och samlad bild av företagets riktlinjer, rutiner och policys.

Anställningsavtal

Är du i behov av ett anställningsavtal, då hjälper vi dig att upprätthålla ett sådant.

Onbording

Ny medarbetare, då är det viktigt att rutiner blir rätt från första början, vi hjälper att hitta rätta verktyg för att nyanställningar ska bli så effektivt som möjligt.

Lönesamtal

Lönesamtalet har många gånger karaktären av en löneförhandling. Det är dock viktigt att lönesamtalet främst tar syfte på en dialog om arbetsprestation.

Coachning

Coaching handlar om att sätta upp mål, finna strategier och handlingssätt för att nå dit man vill.

Våra specialister inom tjänst

Name Surname

CO-FOUNDER & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore.

T: +1 456 789 123

E: name.surname@mail.com

Name Surname

CO-FOUNDER & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore.

T: +1 456 789 123

E: name.surname@mail.com

Name Surname

CO-FOUNDER & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore.

T: +1 456 789 123

E: name.surname@mail.com

Vi hjälper er!

Vi skapar Zen i vår egen business genom att fokusera på
vad vi gillar: Att ge affärssinnesro åt våra kunder.
Det är just då vi trivs som bäst.