Rådgivning

Rådgivning​

Evolutionen har lärt oss att den som har lättare att anpassa sig är mer framgångsrik. Detta gäller i allra högsta grad även för företag. Du kan ju såklart din verksamhet bäst av alla, men det är ibland lätt att fastna i gamla hjulspår och inte veta hur man ska ta sig vidare i olika situationer. Behovet av rådgivning kan anta många olika former och är helt individuellt och situationsberoende. Därför använder vi oss inte av några färdiga mall-lösningar utan vi anpassar utifrån dina behov.

Rådgivning​

Skatterådgivning

Hur kan du planera för vinst och uttag på olika sätt för att optimera företagets utveckling

Affärsrådgivning​

Behöver du förändra något i din verksamhet, eller vill du bara testa din idé? Vi är gärna ditt bollplank, stöd och din löpande rådgivare för långsiktig och framgångsrik utveckling

Affärsplan​

Dokument som beskriver företagets idé, kunder och affärsmodell. Ett levande dokument som bör uppdateras löpande.

Utbildning

Har du egen personal som behöver vässa kompetensen, kontakta oss så skräddarsyr vi ett kompetensutvecklingsprogram på allt från 1 timme till 1 år.

Företags- och marknadsanalys

Hur går det för företaget egentligen, och hur ser det ut för andra inom samma bransch? Låt oss göra en analys för att se inom vi kan kopiera konkurrenternas framgångsfaktorer.

Våra specialister inom tjänst

Name Surname

CO-FOUNDER & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore.

T: +1 456 789 123

E: name.surname@mail.com

Name Surname

CO-FOUNDER & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore.

T: +1 456 789 123

E: name.surname@mail.com

Name Surname

CO-FOUNDER & CTO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut ero labore et dolore.

T: +1 456 789 123

E: name.surname@mail.com

Vi hjälper er!

Vi skapar Zen i vår egen business genom att fokusera på
vad vi gillar: Att ge affärssinnesro åt våra kunder.
Det är just då vi trivs som bäst.